Grönt kort – naturligtvis

Maskinen i Stockholm AB ingår i koncernen Tylömarks Holding AB, vilka är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO-standarden. Att bry sig om miljön är självklart för oss, eftersom vårt erbjudande till stor del handlar om utemiljöer. Framför allt påverkar vår verksamhet miljön genom de fordon och maskiner vi använder.

Tylömarks är miljöcertifierade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001:2015 sedan 1999. År 2001  certifierades vi även enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 samt AFS 2001 för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi ser därför till att alltid ha en modern, miljöklassad och noga underhållen maskinpark. Vi planerar också vårt arbete så att våra maskiner och fordon kan användas så effektivt som möjligt.

Eco-driving

För att minimera våra utsläpp snålar vi på bränslet genom att köra ekonomiskt och planera arbetet så att körsträckorna blir så korta som möjligt.  Hos Tylömarks är eco-driving en del av vårt systematiska miljöarbete. Alla våra förmän går en utbildning och för i sin tur över sina kunskaper om sparsam körning till sina medarbetare. Alla får lära sig att planera sin körning, inte låta bilar och maskiner stå på tomgång, att släppa på gasen i tid, motorbromsa, undvika ryckig körning och att växla upp snabbt.

Giftiga kemikalier

Vi undviker kemikalier så långt det bara är möjligt. Vi kommer långt genom manuell rensning och räfsning och genom att plantera växter så att ogräs inte kommer upp. Vid partier av sten, grus och asfalt bränner vi bort ogräset. Om vi måste använda kemikalier, vilket alltid sker efter avstämning med kunden, undviker vi pesticider och de kemikalier som finns på SLL:s utfasningslista. Vi använder aldrig handelsgödsel, utan enbart organiskt gödsel.

Dagvatten

Ett specialområde för oss är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Vi anlägger dammar och har kunskapen att använda rätt sorts växter för att ta hand om vattnet på bästa sätt.

Tylömarks certifikat inom hållbarhet

 

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss