Anläggning

Redan i mitten av förra seklet började Maskinen i Stockholms koncernbolag Tylömarks anlägga mark åt de stora bostads- och byggbolagen. Med tiden har vår kompetens både breddats och utvecklats inom bland annat murning, gjutning och svetsning.

Vi på Maskinen i Stockholm klarar det mesta inom anläggning – från idé och projektering till planering och utförande, eller de olika delarna var för sig.

Hård anläggning

När vi använder begreppet ”hård anläggning” menar vi bland annat plattläggning, stensättning, schaktning, armering, gjutning och murning (av exempelvis trappor och murar) samt svetsning.

Vi är även verksamma inom dränering och VA, där vi sätter brunnar och ansluter till huvudledningar. Större projekt än så på VA-området ansvarar däremot våra kunder för.

Vår kompetens inom hård anläggning sträcker sig från lagning av ett enda trappsteg, till rivning och produktion av hela innergårdar med hårdgjorda ytor. Vi har inom koncernen till exempel både ritat och anlagt hela gårdar i stora bostadsområden.

 

En stabil grund för framtiden

Vår koncerns långa erfarenhet av både anläggning och parkskötsel ger många fördelar. Som trädgårdsspecialister kan vi tidigt identifiera problem utifrån ett skötselperspektiv, så att en ny anläggning driftsmässigt blir så prisvärd som möjligt på lång sikt. Slutresultatet och kundens långsiktiga behov står alltid i fokus och vår ansvarskänsla sträcker sig automatiskt bortom just själva anläggningsjobbet.

Om en entreprenör endast bygger efter ritningen kan det bli tokigt som exempelvis att gångar blir för smala eller att för snabbväxande växter planteras framför fönster. Detta hjälper vi till att hålla koll på.

 

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss