Vinterunderhåll

Under vinterhalvåret utför vi även underhåll som snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och isrivning. Många av våra kontrakt omfattar även detta men givetvis har du möjlighet att anlita oss för enstaka uppdrag.

Vinterunderhåll är bland annat vägunderhåll och att ta hand om övriga utomhusytor för att se till att användarna har möjlighet att ta sig fram trots snö och is. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för underhållet som brukar bestå av snöröjning och halkbekämpning.

Våra insatser inom vinterunderhåll har en bred räckvidd – från det lilla till det stora. Vi snöröjer lika gärna ett litet område som halkbekämpar större trafikleder.

Inom vinterunderhåll arbetar vi till stora aktörer som bland annat Svevia som i sin tur har avtal med Trafikkontoret och olika kommuner.

 

Snöröjning

Under den kalla årstiden anlitas vi för att utföra maskinell snöröjning på gator och vägar. Vi använder främst traktorer men kan även nyttja lastbil och hjullastare försedda med antingen snöplog eller snöslunga.

De fasta ronderingarna gör vi enligt ett geografiskt schema som är utarbetat för att vara mest effektivt ur logistisk synpunkt, men naturligtvis anpassar vi oss till var läget är mest akut. Förutom väderlek har det att göra med det aktuella trafikflödet – ju mer trafik det är, desto varmare är det på vägarna. Vi har god lokalkännedom och gör alltid en separat bedömning på varje distrikt.

 

Halkbekämpning

Med oss på Maskinen i Stockholm har du möjlighet att få halkbekämpning utförd. Den kan utföras både som en förebyggande och akut åtgärd samt brukar bestå av sandning och saltning.

 

Isrivning

På stora vägar och parkeringsytor utför vi även isrivning av isbanor. Då använder vi en hjullastare med en specialskopa som arbetar för att få bort isbanan.

 

Oavsett om det är en park eller vägsträcka ska slutkunden och användaren alltid kunna ta sig från A till B trots väderlek, snö och is.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss