Hållbart och effektivt att hyra

Hos Maskinen i Stockholm  har du möjlighet att hyra utrustning, fordon och maskiner för till exempel skötsel av gator, parker och torg.

Det finns många fördelar med att hyra istället för att köpa utrustningen som du behöver för ditt projekt:

  • Rätt fordon, maskin och utrustning för ditt projekt. Jobbet utförs på ett mer effektivt sätt när du hyr exakt det som behövs för din aktuella arbetsuppgift.
  • Det är kostnadseffektivt. Istället för att köpa och låta maskinparken stå outnyttjad under långa tider, kan det ibland vara bättre att hyra den precis vid den tidpunkt då den behövs.
  • Det är mer hållbart. Att inte köpa nytt utan istället hyra, är en del av den cirkulära ekonomin, där utrustning återanvänds av flera, vilket är bättre för vår miljö.

Hyresfordon
Genom oss har du möjlighet att hyra fordon som exempelvis lätta lastbilar, skåpbilar samt olika trädgårdsmaskiner.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera och boka dina behov av att hyra fordon, maskiner och utrustning, här!

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss

Har du frågor?


Kontakta oss