Vi snålar på bränslet

Varje dag rullar Maskinen i Stockholms fordon många mil i trafiken för att ta sig mellan olika arbetsplatser. För att minimera våra utsläpp försöker vi snåla på bränslet genom att köra ekonomiskt och planera arbetet så att körsträckorna blir så korta som möjligt. Att minska bränsleförbrukningen medför förutom minskade utsläpp även ett antal andra fördelar.

Eco-driving – en del I koncernen Tylömarks miljöarbete

Eco-driving är ett begrepp som är känt både bland privatpersoner och yrkesförare. Det innebär att man kör sparsamt för att släppa ut mindre avgaser, men även för att spara bränsle. Förutom miljö handlar det alltså även om ekonomi, vilket ofta fungerar som en motiverande faktor för att ta till sig andemeningen med eco-driving. För många blir det mer konkret när man pratar om minskade kostnader snarare än att relatera till minskade utsläpp, eftersom bränsleförbrukningen är lättare att mäta än utsläppen.

– Hos oss på Tylömarks är eco-driving en del av vårt systematiska miljöarbete. Alla våra förmän går en utbildning och för i sin tur över sina kunskaper om sparsam körning till sina medarbetare, berättar Maria Rydlöv, miljöansvarig på Tylömarks.

Maria förklarar att eco-driving handlar om att planera sin körning, inte låta bilar och maskiner stå på tomgång, att släppa på gasen i tid, motorbromsa, undvika ryckig körning och att växla upp snabbt. För många förare krävs det motivation, engagemang och en hel del medveten för att ändra sitt körsätt.

– På våra depåer har vi små lathundar som är enkla att ta till sig och som påminner föraren om eco-driving, säger Maria.

Eco-driving ger många fördelar

Förutom att sparsam körning sparar bränsle och minskar utsläppen, så minskar man mängden farliga partiklar som rivs upp av däcken.  Ytterligare en positiv aspekt är att däcken slits mindre eftersom exempel när man undviker snabba inbromsningar.

– Vi ser även till att våra fordon har rätt däcktryck, eftersom det minskar slitaget på däcken och ger lägre bränsleförbrukning, konstaterar Maria.

Ytterligare åtgärder för att minska bränsleförbrukningen är att använda motorvärmare vid kallt väder, att inte använda luftkonditionering i onödan och att samköra med andra depåer i möjligaste mån. Något som man på Tylömarks har blivit allt bättre på. Sist men dock så viktigt är – att hålla hastigheten. Allt detta sammantaget sänker bränsleförbrukningen avsevärt och därmed onödiga utsläpp.

Maria_Rydlov

Maria Rydlöv arbetar som miljöansvarig på Tylömarks.

Utdrag ur Tylömarks lathund för eco-driving

1.        Planera din körning, motorbromsa och undvik stopp.

2.        Växla upp tidigt och kör på så låga växlar som möjligt

3.        Håll hastighetsgränserna och håll jämnt tryck på gaspedalen

4.        Kör inte på tomgång

5.        Rulla i medlut och håll jämn gas uppför

6.        Undvik att ha onödig last samt montera bort takräcke och annat som ökar bilens rullmotstånd

7.        Serva bilen regelbundet och ha rätt ringtryck i däcken

 

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss