Vägunderhåll

Renhållning, ogräsrensning, sopning, spolning, sandupptagning och vinterunderhåll med maskiner är några av tjänsterna inom vägunderhåll som du erbjuds hos oss på Maskinen i Stockholm.

Generellt är vi ett vägskötselföretag som utför vägentreprenader där vårt ansvar är att hålla gator, torg och andra så kallade hårdgjorda ytor både hela, rena och framkomliga.

Alla våra tjänster inom vägunderhåll utförs med maskiner. Det gäller allt från renhållning, ogräsrensning, sopning, spolning och sandupptagning till vinterunderhåll. Vi sopar lika gärna ett förortstorg som att utföra snöröjning av kommunens vägar.

Vi har bland annat underhållsuppdrag till både Stockholms Stad och Trafikkontoret.

Renhållning, sopning och sandupptagning

Städning och sopning av utemiljöer på så kallade svarta ytor, som är bil-, cykel- och gångvägar samt olika torgytor, är viktigt för helhetsintrycket. Därför behöver denna renhållningen utföras regelbundet.

Inom en vägentreprenad är det främst ur säkerhetssynpunkt mycket viktigt att hålla körbanorna fria från hinder och skräp. Vi har lång erfarenhet av att sköta och ta hand om dessa ytor.

Sand från halkbekämpning är bara en del av allt som samlas på vägbanor, gator och torg. Lika viktig som  sandupptagning är underhållssopning, där löv, papper och annat skräp undanröjs.

Uppdragens bredd varierar enormt – allt ifrån gatusopning med sopmaskin av hela stadsdelar, till mindre ytor.

För sand- och lövupptag från gator har vi tillgång till både bogserande, självgående, borstande och sugande maskiner (kapacitet 2–4 m3).

Vi uppdaterar oss ständigt på innovativa lösningar och jobbar oss framåt med den senaste tekniken. Samtidigt strävar vi alltid efter att hitta de logistiska lösningar som fungerar bäst.

Intresserad?

Är du intresserad av våra tjänster?

Kontakta oss